[HƯỚNG DẪN] Chinh phục hung thú thượng cổ

Trong truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của bốn danh thần sau khi chết, tức Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công, bởi vì làm nhiều việc ác, không tu đức, bị giáng chức hạ phàm mà hóa thành hung thú, trở thành: Thao Thiết, Hỗn Độn , Đào Ngột và Cùng Kỳ.


Tứ đại Hung Thú Cổ 

Là hoạt động trong game, tiêu diệt Boss để lấy được những phần thưởng ‘hiếm có khó tìm’

- Thời gian hoạt động : làm mới Boss vào 16:30,  21:30 mỗi ngày

- Phụ bản: Đông người cùng kích sát Boss

- Mỗi Boss có một chức năng riêng

- Hoạt động: Tham gia giết Boss sẽ nhận được nhiều phần thưởng phong phú, ngoài ra người chơi gây cho BOSS nhiều sát thương, tuyệt sát sẽ nhận thêm phần thưởng

Tứ Đại Hung Thú Cổ - Hỗn Độn


Hỗn Độn


Cùng Kỳ


Thao Thiết


Đào Ngột

- Lưu ý: Nếu quá nhiều người chơi cùng lúc sẽ mở kênh mới

-Tham gia sẽ nhận phần thưởng, xếp hạng và giết Boss sẽ nhận thêm phần thưởng gồm:


Phần thưởng hoạt động

Chúc quý anh hùng có những phút giây thoải mái trong Ma Đạo Tây Du Mobile