[HƯỚNG DẪN] Châu thiên phụ bản, xoay chuyển tinh bàn

Châu Thiên: Xoay Chuyển Tinh Bàn

===

Âm dương Cửu chuyển Châu Thiên

Sắp thành ma trận luân phiên đủ đầy

Mỗi phương khí số vần xoay

Tám quẻ hiện tướng đổi thay theo thời

https://lh4.googleusercontent.com/bUyZC2Bh69kiOerVjvfv_xq9ZVXO21rhV16MtuGdiivv72etTcHL2rQHzC7fItRmEEOv6IqlUYvlchLJ7DigASc5Y4p4HSskY3NSwDf-nEfso2bJr8IlBe8xvxb6dIYUnhnSY_sB

Tham gia hoạt động Châu Thiên

Chi tiết phó bản:

 

1. Cấp mở: Đạt lv 65 có thể tham gia

2. Thông qua Xoay Chuyển Tinh Bàn, quyết định số lượng quái và loại quà

3. Mỗi người tối đa xoay được 3 lần Tinh Bàn. Một Đội tối đa xoay được 10 lần Tinh bàn

4. Thời gian làm mới : 24h mỗi ngày

5. Đề nghị trong đội có từ  3 người trở lên tham gia khiêu chiến

 

https://lh3.googleusercontent.com/AVk7Q0eZdLg14B-AWFywMxHi7HvROvqnbZli6OqpLL2VMYQ5Y3hTH1bJROx4B6_dQKzU4ViGwoReuOQJiBDXHSnCH9QNMW0Fw2p7A-oYpfLJQIPh8JZ9vB8CSIt14PQ3kvW4qHJ-

Mỗi người có tối đa 3 lần quay đinh bàn. Mỗi lần quay Tinh Bàn , sẽ tương đương với số lượng quái và lượng EXP nhận được.

 

https://lh3.googleusercontent.com/-fxK94xhia36yZ8UmLQ24IuPWtmZBdbBFpODXmX1A_4w_XmBBbmpfwKl_YXdq-Ofg3yVfA3ZcsoINVF2QunV09eb5u36tc6RRjYvhGHLLidqsV5VVLSGtBPu01eNuMLjmzYIbs8l

Cấp Boss khiêu chiến trong Châu Thiên, tương đương với cấp của người chơi xoay Tinh Bàn.

 

https://lh6.googleusercontent.com/ga91KoQ3AcdmdfgA4pcCRJ_-uOLA3ZNXmseo3yTE9hSmx_190O1Bc1JlcCSr-F5D1WPHJ2jbrY-hVyQOeBf5P4w2mGDloux_hNUhvYyflATzYBnR9xkz8OgpZX53YY29HUZYZWhl

Phần thưởng nhận - Quà vượt ải

====

Vận hành bởi GTV- Công ty cổ phần công nghệ GTV

 

Nạp Thẻ:   https://pay.gametv.vn/ 

Fanpage: fb.com/madaotaydu

Group: fb.com/madaotaydugroup

Hỗ trợ Hotline: 0988.349.889